Pretendentų aprašas 2023 metų M.A.M.A apdovanojimai skelbiami už vienerius metus. M.A.M.A 2023 apimamas laikotarpis – 2022 m. gruodžio 1 d.- 2023 m. lapkričio 30 d. Pretendentai kiekvienai nominacijai turi atitikti žemiau apibrėžtus kriterijus:

 1. Į nominacijas „Metų tradicinės popmuzikos grupė/atlikėjas/atlikėja“, „Metų roko grupė/atlikėjas/atlikėja“, „Metų alternatyvos grupė/atlikėjas/atlikėja“, „Metų elektroninės muzikos grupė/atlikėjas/atlikėja“, „Metų hip-hop grupė/atlikėjas/atlikėja“, “Metų progresyvios pop muzikos grupė/atlikėjas/atlikėja“, „Metų grupė“, „Metų atlikėjas(-a)“, „Metų koncertinė grupė/atlikėjas/atlikėja“, „Metų popmuzikos grupė/atlikėjas/atlikėja“ gali pretenduoti grupė/atlikėjai, kurie per Asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ (toliau – Asociacija) visuotinio narių susirinkimo (toliau – Narių susirinkimas) nustatytą laikotarpį yra įvykdę bent vieną iš žemiau išvardintų reikalavimų:
  1. Išleidęs/prodiusavęs originalios muzikos pilną albumą (bent 80 proc. originalūs kūriniai, albumas išleistas bet kokiu formatu, įskaitant ir paskelbimą virtualioje erdvėje).
  2. Atlikęs bent vieną originalų kūrinį, kuris sulaukė didelio atgarsio visuomenėje (arba grojamą stilistiką atitinkančiame klausytojų rate): užėmė pirmas vietas radijo stočių bendruose ar specializuotose topuose skaitmeninėje erdvėje arba Asociacijų LATGA ir AGATA duomenimis buvo tarp 6 dažniausiai viešai atliekamų kūrinių, arba jam sukurtas televizinę kokybę atitinkantis vaizdo klipas.
  3. Surengęs koncertinį turą (koncertinis turas – ne mažiau 7 koncertų serija, reklamuojama kaip vientisas muzikinis turas).
  4. Surengęs autorinį koncertą, kuriame dalyvavo daugiau nei 2 000 žiūrovų.
  5. Atstovavęs Lietuvai visiems žinomame tarptautiniame muzikos renginyje/konkurse ir sulaukęs didelio žmonių dėmesio bei pripažinimo.
 2. Į nominaciją „Metų albumas“ gali pretenduoti tik pilno ilgio muzikos albumas, kuris yra išleistas (bet kokiu formatu, įskaitant ir paskelbimą virtualioje erdvėje) per Narių susirinkimo nustatytą laikotarpį (nuo 2022 gruodžio 1 d. iki 2023 lapkričio 30 d. imtinai). Jo kūriniai turi būti mažiausiai 80 proc. originalūs ir anksčiau neišleisti jokiame kitame albume (naujos savų kūrinių versijos (remiksai) laikomos nauju kūriniu, tačiau naujos kitų (tiek Lietuvos, tiek užsienio) atlikėjų atliktos dainų versijos (koveriai) nelaikomos nauju kūriniu), vertinimą lemia albumo įrašo kokybė.
 3. Į nominaciją „Metų vaizdo klipas“ gali pretenduoti per Narių susirinkimo nustatytą laikotarpį (2022 gruodžio 1 d. iki 2023 lapkričio 30 d. imtinai) sukurtas televizinę kokybę atitinkantis originalus vaizdo klipas, kuris turi būti demonstruotas viešojoje erdvėje (įskaitant ir interneto erdvę).
 4. Į nominaciją „Metų proveržis“ gali pretenduoti atlikėjai/grupės, kurie per Narių susirinkimo nustatytą laikotarpį (nuo 2022 gruodžio 1 d. iki 2023 lapkričio 30 d. imtinai) yra įvykdę bent vieną iš šių reikalavimų:
  1. Išleidę originalios muzikos pilną albumą (ne mažiau 6 dainų, iš jų 80 proc. originalios kūrybos, išleistos bet kokiu formatu, įskaitant ir paskelbimą virtualioje erdvėje).
  2. Atlikę bent vieną originalų kūrinį, kuris sulaukė didelio atgarsio visuomenėje (arba grojamą stilistiką atitinkančiame klausytojų rate).
  3. Surengę bent vieną oficialų solinį koncertą.
 5. Į nominaciją „Metų daina – kūrinys“ gali pretenduoti kūrinys, daina, kuri yra išleistas (bet kokiu formatu, įskaitant ir paskelbimą virtualioje erdvėje) per Narių susirinkimo nustatytą laikotarpį (nuo 2022 gruodžio 1 d. iki 2023 lapkričio 30 d. imtinai). Naujos savų kūrinių versijos (remiksai) nelaikomos nauju kūriniu, o taip pat naujos kitų (tiek Lietuvos, tiek užsienio) atlikėjų atliktos dainų versijos (koveriai) nelaikomos nauju kūriniu. Vertinamas originalus kūrinys, kuris sulaukė didelio atgarsio visuomenėje (arba grojamą stilistiką atitinkančiame klausytojų rate), vertinimą lemia:
  1. Tarptautiniai pasiekimai (juos patvirtina pardavimai ar grojimas radijo topuose užsienyje; panaudojimas kino filmams, laidoms, renginiams užsienyje; laimėti įvairūs konkursai, atrankos ir kt.).
  2. Lietuviški pasiekimai (auksinis/platininis singlas; laimėti įvairūs konkursai ar atrankos, pvz.: laimėta nacionalinė „Eurovizijos“ atranka; panaudojimas renginiams, kino filmams).
  3. Perklausos/peržiūros internete, remiantis asociacijų LATGA ir AGATA pateiktais duomenimis.
  4. Pasiektos pozicijos įvairiuose topuose Lietuvoje (radijo stotyse ir pardavimų topuose).
  5. Įrašo kokybė, kurią nustato surinkta kompetetinga garso inžinierių komisija.
 6. Į nominaciją „M.A.M.A. TOP 40“ gali pretenduoti kūrinys, daina, kuri yra išleistas (bet kokiu formatu) ir patalpinta Spotify platformoje per Narių susirinkimo nustatytą laikotarpį (nuo 2022 gruodžio 1 d. iki 2023 lapkričio 30 d. imtinai). Naujos savų kūrinių versijos (remiksai) nelaikomos nauju kūriniu, o taip pat naujos kitų (tiek Lietuvos, tiek užsienio) atlikėjų atliktos dainų versijos (koveriai) nelaikomos nauju kūriniu.
 7. Nominaciją „Už nuopelnus lietuviškai muzikai“ gali gauti bet kuris gyvas muzikos autorius/atlikėjas/grupė ar asmuo, kitaip įnešęs ženklų indėlį į lietuviškos muzikos pasaulį. Apdovanojimas po mirties gali būti įteiktas tik tuo atveju, jei pretendentas miršta balsavimo procedūrai jau prasidėjus. Tuo atveju jo apdovanojimas įteikiamas artimiesiems ar kitiems atstovams.
 8. Specialios nominacijos yra skiriamos remiantis Asociacijos LATGA duomenimis populiariausiam muzikos autoriui ir Asociacijos AGATA duomenimis grojamiausiai grupei/atlikėjui/atlikėjai. Asociacija neatsako už šių organizacijų pateiktų duomenų tikslumą.

I etapas. Informacijos apie pretendentus surinkimas

 1. Autoriai, atlikėjai, jų atstovai Asociacijos tinklapyje www.muzikosapdovanojimai.lt, skiltyje REGISTRACIJA, per vertinimo laikotarpį (nuo 2022 m. gruodžio 1 d. iki 2023 metų lapkričio 30 d.) registruoja ir praneša apie savo arba savo atstovaujamų atlikėjų/grupių/autorių darbus, tinkamus nominacijai ir pristato (esant galimybei) vaizdo/garso/audiovizualinę kūrinio pretendento medžiagą arba nuorodas. Pristatydami automatiškai garantuoja kūrinių autorystę ir jų sukūrimą nurodytu laikotarpiu.
 2. Narių susirinkimo įgalioti atstovai per LATGA, AGATA, muzikos leidybos bei prodiuserines kompanijas bei kitais priimtinais būdais suranda ir pasiūlo pretendentus į nominacijas. Patikrina kūrinių autorystę ir jų sukūrimą nurodytu laikotarpiu.

II etapas. Pretendentų atrinkimas Pretendentus į nominacijas atrenka ir balsavimu patvirtina Narių susirinkimas. Narių susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių.

 1. 5 pretendentai į kiekvieną nominaciją atrenkami ir patvirtinami Narių susirinkimo iki 2023 metų gruodžio 15 d.
 2. Į vieną nominaciją pretenduoja ne mažiau 5 pretendentų. Jei nepavyksta surinkti 5 pretendentų vienai nominacijai, nominacija tais metais neskelbiama.
 3. Į vieną nominaciją pretenduoja ne daugiau 5 pretendentų. Jei yra daugiau nei 5 pretendentai į vieną nominaciją, Narių susirinkimas priima sprendimą, kurie 5 pretendentai patenka į sąrašą.
 4. Narių susirinkimas sprendimu patvirtina pretendentų į visas nominacijas sąrašą.
 5. Pretendentai į nominacijas gali būti skelbiami viešai.

III etapas. Nominantų atrinkimas ir paskelbimas, nugalėtojų išrinkimas Nominantus atrenka Narių susirinkimo suformuota ir patvirtinta daugiau nei 70 asmenų komisija. Nominantai atrenkami šia tvarka:

 1. Patvirtintas pretendentų į kiekvieną nominaciją sąrašas patalpinamas iki 2024 m. sausio 3 d. dienos oficialioje apdovanojimų svetainėje, riboto prieinamumo zonoje. Kiekvienoje nominacijoje yra pateikiami 5 pretendentai, atitinkantys nominacijos reikalavimus kandidatui.
 2. Narių susirinkimo suformuota komisija elektroniniu paštu informuojama apie pretendentų į nominacijas sąrašo patalpinimą svetainėje.
 3. Narių susirinkimo suformuota komisija iki 2024 metų sausio 16 d. naudodamasi individualiais slaptažodžiais prisijungia prie riboto prieinamumo zonos ir atiduoda savo balsą vienam iš penkių kiekvienos nominacijos nominantų. Kiekvienas komisijos narys turi tik vieną balsą kiekvienoje nominacijoje.
 4. Narių susirinkimo suformuota komisija neturi galimybės įrašyti savo kandidatų ar kaip kitaip papildyti nominantų sąrašą.
 5. Narių susirinkimas iki 2024 m. sausio 26 d. matematiniu būdu išskaičiuoja nominacijos pretendentus, surinkusius daugiausiai Narių susirinkimo suformuotos komisijos balsų. Jie tampa nominacijos nugalėtojais.
 6. Jei vienoje ar daugiau nominacijų susidaro situacija, kai keli ar daugiau pretendentų surenka vienodą balsų skaičių, galutinį nominacijos laimėtoją savo sprendimu išrenka Narių susirinkimas.
 7. Asociacija oficialiai informuoja nominantus apie patekimą į nominaciją ir pakviečia juos dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje.
 8. Nominantai negali atsiimti savo kandidatūros.
 9. Nominacija „Už nuopelnus lietuviškai muzikai“ priklauso išimtinai Narių susirinkimui. Vidinio balsavimo metu išrenkamas vienas kandidatas. Jis laikomas paslaptyje iki ceremonijos dienos, apdovanojimo įteikimo momento. Nugalėtojų išrinkimo etapuose ši nominacija nedalyvauja.
 10. Nominacija ,,Metų vaizdo klipas“ priklauso išimtinai Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijai AVAKA (toliau – AVAKA) komisijai, sudarytai iš 9 AVAKA narių, atstovaujančių skirtingas kūrybines sritis. Asociacija M.A.M.A. Narių susirinkimo išrinktus Pretendentus pateikia AVAKA‘i iki 2023 m. gruodžio 15 d. AVAKA vidinio balsavimo metu išrenkamas vienas kandidatas. Jis laikomas paslaptyje iki ceremonijos dienos, apdovanojimo įteikimo momento. Nugalėtojų išrinkimo etapuose ši nominacija nedalyvauja.
 11. Nugalėtojas nominacijoje „M.A.M.A. TOP 40“ išrenkamas muzikos pasiklausymo platformos „Spotify“ grojaraščio „M.A.M.A. TOP 40“ daugiausiai savaičių pirmoje vietoje pozicionuotas kūrinys. Pirmoji pozicija kas savaitę atnaujinama pagal perklausų skaičių. Nugalėtojų išrinkimo etapuose ši nominacija nedalyvauja.
 12. Informacija apie nugalėtojus yra laikoma konfidencialia iki oficialaus jų paskelbimo apdovanojimų ceremonijos metu. Už informacijos paviešinimą anksčiau nei bus oficialiai pranešta ceremonijos metu, Asociacijos nariams gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta atsakomybė.
 13. Šios taisyklės gali būti keičiamos Narių susirinkimo sprendimu.